Święta, święta i po …. Świętach. Czas wrócić ze zdwojoną energią ale podtrzymując rekomendacje wew. minimalizujące możliwość rozprzestrzeniania się COVID -19. To już miesiąc, ale priorytetem jest zdrowie!!! Dlatego w Grupie CTL Logistics do 4 maja:

✔home office dla większości pracowników

✔Ci co w siedzibie – badanie temperatury, odległości, środki ochrony indywidualnej

✔Ci co na służbie, na torach: środki ochrony indywidualnej, dojazd do/z pracy z pominięciem komunikacji zbiorowej

✔korespondencja tradycyjna na Długa 90 w Sosnowcu - prosimy ????ograniczcie do min na rzecz elektronicznej, adres: info@ctl.eu

✔przewozy krajowe i transgraniczne towarów, usługi w portach oraz na kilkunastu bocznicach monitorowane, a nasze służby pracują 24h/dobę aby obsłużyć Klientów

✔stały kontakt z regionalnymi zespołami zarządzania kryzysowego w całej Polsce oraz Kolejowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w Warszawie w zakresie organizacji przejazdu pociągów towarowych ✔Zespół Zarządzania Kryzysowego Grupy CTL koordynuje działania Grupy współpracując w razie potrzeby z administracją rządową i samorządową.

Czas jest wyjątkowy dla wszystkich, zachowujemy dotychczasowe restrykcje, dotychczasową mobilizację i jedziemy dalej!