Skontaktuj się


    CTL Logistics Sp. z o.o.

    Centrala - Sosnowiec

    ul. Długa 90 41-208 Sosnowiec
    NIP: 525-24-01-994 REGON: 141051844 KRS: 00000289679 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 164 710 500,00 PLN BDO CTL Logistics: 000023338