Przewozy transgraniczne stanowią coraz istotniejszy element naszego portfolio. Rozwijamy nasze usługi zarówno na linii Wschód - Zachód, jak i Północ – Południe. Odbierane na granicy wschodniej towary transportujemy przez Polskę do Niemiec i dalej do Niderlandów i Francji. Z polskich portów i zakładów produkcyjnych przewozimy towary na Południe Europy również  do tak odległych destynacji jak Rumunia, Bułgaria, Serbia czy nawet Kosowo.

Aktywizujemy współpracę transgraniczną pomiędzy CTL Polska, CTL GmbH i CTL SRO i poszukujemy optymalnych przewozów międzynarodowych, atrakcyjnych kosztowo jak i terminowo dla naszych Klientów.

Niemcy

Świadczymy usługi przewozowe na terenie Niemiec poprzez swoją spółkę zależną – CTL Logistics Gmbh - licencjonowanego i niezależnego przewoźnika kolejowego. W ciągu kilkunastu lat działalności zdobyliśmy zaufanie Klientów, dzięki czemu odnotowujemy systematyczny rozwój działalności CTL w tym kraju. Najważniejsze towary, jakie CTL Logistics Gmbh transportuje na terenie Niemiec to: paliwa, kruszywa, popioły i produkty chemiczne. Realizujemy również przewozy kolejowe materiałów niebezpiecznych.

CTL GmbH jest aktywna na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie Centralnej i Wschodniej. Podstawę działalności Spółki stanowią kompleksowe usługi logistyczne, w tym również usługi transgraniczne.

Dzięki aktywom kolejowym, Spółka może zaoferować kompleksowe usługi przewozowe w korytarzach wschód – zachód, północ – południe łączących Polskę, Czechy i Niemcy.

Lokomotywy wielosystemowe, maszyniści z licencjami polsko-niemieckimi, wielojęzykowa dyspozytura i węzły rewidenckie w kluczowych lokalizacjach stawiają CTL w czołówce firm logistycznych realizujących przewozy transgraniczne.

Naszym klientom oferujemy bezpieczne i stabilne warunki współpracy oraz jakość usług na poziomie międzynarodowym.

Białoruś, Ukraina

Działalność przewozowa Grupy CTL w całym korytarzu logistycznym Wschód - Zachód Europy jest stale rozwijana i poszerzana o kolejne odcinki. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem łańcucha logistycznego, który prowadzi z portów w Hamburgu i Bremerhaven oraz portów ARA do wschodniej granicy Unii Europejskiej. Na wschodniej granicy Polski dysponujemy zarówno zapleczem technicznym (zasobami) jak i doświadczeniem w przeładunku towarów i organizacji przewozów na liniach szerokotorowych.

Do przeładunku wykorzystujemy nasze terminale, jak również instalacje należące do kolei narodowych czy partnerów białoruskich. Realizujemy przewozy wszelkiego rodzaju towarów, począwszy od węgla, kamienia, a kończąc na chemikaliach, paliwach lub gazach. Przy tak zróżnicowanych produktach procesy przeładunkowe muszą odbywać się na wyspecjalizowanych terminalach, a ich przewóz, włączając w to stosowane procedury celne, dostosowany jest do wymagań nawet najbardziej wymagających klientów.

Do obsługi potoków towarów w relacji Rosja-Polska-Niemcy wykorzystujemy potencjał naszego terminala masowego w Bakunach (Białoruś), zlokalizowanego w pobliżu przejścia granicznego Polski i Białorusi.

Gdy nieustannie rozwija się procesy transportowe na kierunkach wschodnich, również w zakresie przewozów intermodalnych, niezbędna staje się wyspecjalizowana i sprawna obsługa terminalowa. To ostatnie stanowi bardzo ważne ogniwo w całym łańcuchu logistycznym, przy czym jednoczesna możliwość doraźnego magazynowania przewożonych towarów daje nam przewagę organizowania składów całopociągowych. Właśnie dlatego inwestujemy bezpośrednio w infrastrukturę związaną ze wspomaganiem transportu kolejowego również poza granicami kraju, m.in. na Białorusi. CTL jest współwłaścicielem jednej z najnowocześniejszych instalacji, tzn. terminalu zlokalizowanego w Bakunach na przejściu granicznym Kuźnica Białostocka/Bruzgi.

Czechy, Słowacja, Węgry oraz rynki Europy Południowej

Pośredniczymy, poprzez własnego międzynarodowego spedytora kolejowego CTL Logistics s.r.o., w organizacji przewozów kolejowych na rynku czeskim, słowackim, węgierskim oraz rynkach Europy Południowej w tym na Bałkanach. Specjalizujemy się zarówno w przewozach produktów masowych takich jak złom, węgiel, paliwa, zboże, jak również w transporcie produktów specjalistycznych np. szyny długiej.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z lokalnymi przewoźnikami kolejowymi, spedytorami oraz największymi przedsiębiorstwami na terenie Czech i Słowacji. Dzięki doskonałej znajomości rynku, jesteśmy w stanie przygotować ofertę szytą na miarę, zarówno dla docelowej destynacji w Czechach i na Słowacji jak i w opcji tranzytu – zarówno północ-południe jak i wschód-zachód.