Zarząd CTL Logistics podjął decyzję o przekazaniu darowizny na dofinansowanie zakupu urządzenia do monitorowania hemodynamicznego pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Beneficjentem jest Fundacja Politrauma która wspiera pacjentów WSS5 poprzez modernizację i rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pomoc finansową i medyczną w szkoleniu personelu medycznego a także finansowanie, organizowanie oraz wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń z wszelkimi instytutami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary (Szpital Górniczy) stanowi główny element ratownictwa medycznego i zarządzenia kryzysowego w makroregionie śląskim. To największy kompleks szpitalny południowej Polski, który dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostyczno - leczniczym                      i zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną. Jednym z urządzeń niezbędnych obecnie na Klinicznym Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii Szpitala jest urządzenie do monitorowania hemodynamicznego.

Dr n. med. Michał Stasiowski,  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, WSS5 w Sosnowcu, Prezes Zarządu Fundacji  Politrauma:

Urządzenie to w sposób zaawansowany monitoruje parametry wydolności układu sercowo-naczyniowego pacjenta,  pozwalając zoptymalizować farmakoterapię u pacjenta z niestabilnym  stanem hemodynamicznym na wskutek uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego i płuc między innymi, po przebytym zakażeniu COVID-19. Monitor hemodynamiczny z funkcjami monitorowania parametrów: rzut serca (CO) i (CI), objętość minutowa serca (SV) i (SVI), układowy opór naczyniowy (SVR) i (SVRI), ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS), rozkurczowe (DIA), częstość akcji serca (HR), zmienność akcji serca (HRV), zmienność ciśnienia tętna (PPV), zmienność objętości wyrzutowej (SVV), metodami ciągłego monitorowania hemodynamicznego metodą małoinwazyjną RAPID na podstawie wartości ciśnienia tętniczego pozwala na całościowy wgląd w reakcję pacjenta na zastosowane leczenie, a dotychczas optymalizowano farmakoterapię w sposób empiryczny, tzn. metodą prób i błędów. Dodatkowo, NFZ za leczenie pod kontrolą ww. urządzenia dodatkowo płaci 6-8 punktów więcej, co sprawia, że zakup pierwszego urządzenia z czasem sfinansuje zakup kolejnych, aż będzie ono dostępne na każdym stanowisku OIT”. 

Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics:

”Szpital Św. Barbary w Sosnowcu, podobnie jak cała służba zdrowia jest po bardzo ciężkim 2020 roku w czasie którego większość sił i środków było przeznaczonych na walkę z Covid-19. Dla nas, pełniących służbę na torach ten rok także był trudny, zarówno organizacyjnie jak i finansowo. Jednak to tutaj jest nasza siedziba, to tutaj mieszkają setki naszych pracowników, ich rodziny, najbliżsi. Prócz swoich zadań biznesowych realizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie na rzecz ochrony życia i zdrowia, edukacji, wyrównywania szans. Rok poprzedni zakończyliśmy wsparciem dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu oraz uczniów Szkoły Podstawowej SP nr 36 w Sosnowcu, teraz przeznaczamy środki na sprzęt dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Chciałbym, aby Firma generowała zyski pozwalające na rozwijanie działalności CSR Grupy CTL”.