Transport intermodalny w CTL Logistics rozwija się bardzo intensywnie. W segmencie widać utrzymujący się pozytywny trend z dużą dynamiką wzrostu.

Niestety pandemia nieco spowolniła nasze plany choć nadal  sukcesywnie docierają do nas  wagony-platformy tak aby sprostać oczekiwaniom rynku i nadal zwiększyć udział transportu intermodalnego w strukturze przychodów.

A jak zmieniał się udział przewozów intermodalnych w strukturze przewozowej Grupy CTL Logistics doskonale widać porównując aktualne, lipcowe dane z tymi z lipca 2018 i 2019 roku. Jeszcze dwa lata temu obsłużyliśmy w lipcu 12 pociągów intermodalnych, w roku kolejnym tj. 2019 – 41 a w 2020 aż 140! Obecnie pociągi intermodalne stanowią ok. 20% wszystkich obsługiwanych przez nas pociągów, dla porównania w lipcu 2019r. było to niecałe 6%.

 

Przemysław Palonka, Członek Zarządu CTL Logistics, Dyrektor Rozwoju Grupy CTL Logistics:

Niewątpliwie do tego rodzaju przewozów należy przyszłość - także w kontekście potencjalnego rozwoju przewozów kolejowych na nowym Jedwabnym Szlaku, w ramach szlaków polskie porty morskie – krajowe i zagraniczne terminale lądowe. Prognozowany dalszy rozwój transportu  intermodalnego, doposażenie w niezbędny sprzęt i posiadane doświadczenie w realizacji międzynarodowych, złożonych przewozów intermodalnych choćby do Hamburga czy Bremerhaven, pozwala nam realnie oceniać swoje szanse na tym rynku. 

W okresie ostatniego roku intensywnie pracowaliśmy nad nawiązaniem nowych i zacieśnieniem relacji z czołowymi operatorami intermodalnymi w Polsce i Europie. Obsługujemy północny, europejski korytarz transportowy czyli połączenie portów w Gdańsku i Gdyni z kluczowymi terminalami kontenerowymi zlokalizowanymi wewnątrz kraju. Oprócz działalności przewozowej na terenie kraju, oferujemy Klientom pełny zakres usług na granicy z Białorusią, w Czechach, a dzięki posiadaniu własnej Spółki z licencją przewozową na terenie Niemiec, możemy pracować także na relacjach do i z portów niemieckich, otwarte pozostają również kierunki Belgii i Holandii. Dwufunkcyjne lokomotywy,  maszyniści z transgranicznymi uprawnieniami i niezbędne doświadczenie to ogromna szansa bycia znaczącym graczem na rynku środkowoeuropejskim.

Dzięki intensywnym działaniom i kooperacji z naszą spółką CTL SRO, a także rozpoczęciu współpracy z jednym z większych operatorów intermodalnych na rynku czeskim – jesteśmy coraz bardziej zauważalni również na rynkach południowych i liczymy , że również w niedługim czasie będziemy tam przewoźnikiem pierwszego wyboru jeśli chodzi o transport intermodalny.