Zaangażowanie pracowników i ich właściwe decyzje wpływają na codzienne bezpieczne kursowanie kilkudziesięciu pociągów towarowych. W 2019 r. prawie 500 pracowników Grupy CTL Logistics, którzy na co dzień odpowiadają za przygotowanie i prowadzenie pociągów będzie brało udział w cyklicznych pouczeniach. To maszyniści, maszyniści-instruktorzy, rewidenci, ustawiacze i manewrowi. Kadra CTL dzięki cyklicznym szkoleniom z doświadczonymi instruktorami, utrwala wiedzę i ćwiczy zasady działania w trudnych sytuacjach.

– Jednym z priorytetów CTL Logistics jest bezpieczeństwo. Pracownicy codziennie obsługują kilkadziesiąt pociągów. Profesjonalna wiedza, doświadczenie i szkolenia są do tego niezbędne. Każdy pracownik jest właściwie przygotowany do pełnienia obowiązków, a stałe podnoszenie swoich kwalifikacji przyczynia się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa. Teraz będą mogli ćwiczyć także na nowoczesnym symulatorze pojazdu kolejowego utrwalając właściwe postępowanie w kilkudziesięciu standardowych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy– mówi Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics.
Symulator pozwala również na sprawdzenie zachowania maszynistów i wypracowanie właściwych reakcji w sytuacjach nietypowych, z którymi maszyniści mogli nie spotkać się w dotychczasowej pracy. Symulator będzie służył zarówno własnym pracownikom jak i możliwe będzie świadczenie przez Spółkę usług na rzecz innych podmiotów w branży. Fakt, iż został on zabudowany na samochodzie pozwala na dotarcie do każdego pracownika w każdym węźle kolejowym bez konieczności angażowania pracowników w czasochłonny dojazd.

Zakup symulatora to nie jedyna aktywność szkoleniowa Spółki. CTL buduje własne kompetencje szkoleniowe przede wszystkim w oparciu o utworzony w 2018 roku ośrodek szkolenia maszynistów. Podczas prowadzonych w ośrodku zajęć pracownicy CTL zdobywają wiedzę teoretyczną, a następnie praktyczną niezbędną w zawodzie maszynisty. Szacowany na dwa lata cykl szkoleniowy dla przyszłych maszynistów stanowi alternatywę dla kolejowego szkolnictwa zawodowego. Pracując w Spółce można jednocześnie poszerzać kompetencje i zdobywać nowe kwalifikacje np. awansując z rewidenta, ustawiacza na maszynistę. Pomimo krótkiej historii, ośrodek szkolenia wyszkolił lub obecnie szkoli się około 30 przyszłych maszynistów CTL Logistics.