Grupa CTL Logistics

część rekultywacyjno-usługowa

CTL Haldex S.A.

Działalność CTL Haldex S.A. koncentruje się na pozyskiwaniu i technologicznym przetwarzaniu odpadów przemysłowych w celu odzysku lub wzbogacania cennych surowców. Spółka zajmuje się głównie odzyskiem technologicznym węgla kamiennego z odpadów