W dniach 17-19 maja odbywała się III edycja konferencji „Transport bez granic - kolejowe przejścia graniczne”, której organizatorem była Fundacja ProKolej.

Wydarzenie, podobnie jak dwie poprzednie edycje skierowane było do przedsiębiorców z sektora transportu intermodalnego oraz przedstawicieli specjalistów zajmujących się przewozami cargo. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele administracji rządowej, zarządców infrastruktury kolejowej, służb granicznych, instytucji finansowych, organizacji kolejowych i biznesowych, specjaliści w zakresie prawa i regulacji oraz logistycy.

Wśród tematów znalazły się m.in. kwestie koordynacji i współpracy różnych gałęzi transportu, udrożnienie połączeń kolejowych, rozbudowa infrastruktury transportu intermodalnego i wzmacniania powiązań w głównych korytarzy transportowych. Dodatkowo, w ramach konferencji zorganizowany został także rejs po Porcie Szczecin, prezentacja terminali i infrastruktury przeładunkowej.

Grupę CTL Logistics reprezentował m.in. Łukasz Grzesło, Prezes CTL Logistics s.r.o. , który brał udział w debacie podsumowującej: Potencjał rozwoju zachodniego korytarza Północ-Południe.

Łukasz Grzesło:

Za nami bardzo ciekawa Konferencja i debata podsumowująca, w której miałem przyjemność porozmawiać o rozwoju zachodniego korytarza Północ-Południe, łączącego porty morskie w Szczecinie, Świnoujściu i Policach ze Śląskiem, granicą polsko-czeską i dalej w stronę Adriatyku. Dla CTL Logistics Group to jeden z najważniejszych szlaków handlowych. Każdego dnia nasze pociągi przemierzają tę trasę, dostarczając towary do odbiorców w Polsce, Czechach, na Słowacji a nawet w tak odległych miejscach jak Bałkany czy Skandynawia (prom kolejowy).Jeździmy w tym Korytarzu coraz więcej i coraz szybciej. Nasze doświadczenia wskazują, że właśnie na tej trasie możemy skutecznie konkurować z transportem drogowym a szybkie połączenie Bałtyk-Adriatyk dla kolei towarowej stało się faktem”.

Dziękujemy Fundacji ProKolej za zaproszenie. To był inspirujący czas pełen konkretnych pomysłów. Wierzymy, że spotkamy się za rok w równie mocnym gronie.