O aktualnej sytuacji na polskiej kolei oraz przyszłości infrastruktury szynowej na świecie, rozmawiali uczestnicy tegorocznego Kongresu Kolejowego. Jednym z prelegentów debaty pt. „Przewozy towarowe – jak poprawić efektywność i konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych?” w trakcie Kongresu Kolejowego był Andrzej Pawłowski, członek Zarządu, dyrektor Operacji i Eksploatacji w CTL Logistics.

– „2019 r. to wyzwanie dla całego rynku przewozów towarowych w Polsce. Spadek o ok. 2 mln ton mies. postawił przewoźników w bardzo trudnej sytuacji” – powiedział A.Pawłowski. Z dużą ostrożnością wypowiada się także o przyszłości, mówiąc o widocznym w Europie spowolnieniu gospodarczym, opóźnieniach w inwestycjach torowych czy agresywnych próbach wejścia przewoźników spoza Polski na nasz rynek. Ekspert CTL podkreślił, że kibicuje PKP PLK bo zrealizowane inwestycje torowe i nowe, bezpieczne szlaki to lepsze warunki do prowadzenia biznesu dla wszystkich. Konsekwencją muszą być inwestycje w tabor - niezbędne w prowadzeniu skutecznej walki konkurencyjnej z transportem drogowym. Rok 2020 to zatem jeszcze większe wyzwania i praca nad dalszą optymalizacją kosztów.

Kongres Kolejowy to jedno z większych wydarzeń w branży transportu szynowego, które rokrocznie gromadzi kilkaset osób ze świata polityki, samorządu, nauki, biznesu i przemysłu. W tegorocznej edycji uczestniczyli przedstawiciele resortu infrastruktury, a także reprezentanci największych podmiotów z branży kolejowej, m.in.: PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., DB Cargo Polska S.A., DB Cargo, instytucji: Centralnego Portu Komunikacyjnego, Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Kolejowego, Urzędu Transportu Kolejowego, Fundacji ProKolej, a także goście zagraniczni – Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Dyrekcji Infrastruktury AB „Lietuvos Geležinkeliai” – Kolei Litewskich.

Wśród tematów podjętych przez uczestników Kongresu znalazły się m.in.: integracja europejskiej sieci kolejowej, przyszłość infrastruktury kolejowej w Polsce, dworzec przyszłości – kolej w centrach miast, efektywność energetyczna kolei, polska kolej po procesie restrukturyzacji, bezpieczeństwo przejazdów kolejowo–drogowych. Gospodarzami spotkania byli Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. oraz Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF). IX Kongres Kolejowy odbył się 13 listopada w Warszawie.