8 czerwca br., CTL Logistics oraz Akiem podpisały umowę ramową, dzięki której ośrodek szkoleniowy przewoźnika będzie, dla Klientów Akiem w Polsce przygotowywał maszynistów do obsługi lokomotyw TRAXX DC trzeciej generacji.

Ośrodek Szkolenia  i  Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na maszynistów CTL Logistics Sp. z o.o. umożliwia CTL Logistics kształtowanie i kontrolę całego procesu kształcenia maszynistów - począwszy od etapu uzyskiwania licencji, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach kursu na świadectwo,  aż po przygotowanie na stanowisku pracy na typach pojazdów trakcyjnych właściwych dla Spółki. Ośrodek działa od 2018 roku realizując zarówno zadania szkoleniowe na potrzeby własne jak i innych operatorów rynku kolejowego.

Na mocy podpisanego z Firmą Akiem porozumienia, Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania CTL Logistics uzyska wyłączne uprawnienia do szkolenia maszynistów na lokomotywach TRAXX DC3 produkcji Alstom Transport, dla klientów Akiem w Polsce. Lokomotywy DC3 należą do najnowszej generacji pojazdów i nie były dotychczas eksploatowane w Polsce. Akiem jako pierwsza firma w Polsce udostępni do eksploatacji w ramach najmu lokomotywy TRAXX DC3 dla przewoźników kolejowych pasażerskich i towarowych. Część floty będzie wyposażona  w moduł spalinowy Last Mile. Pozostała dostarczona będzie w wersji czysto elektrycznej.

Lokomotywy DC3 – to przede wszystkim najnowsza generacja pojazdów, charakteryzująca się wysokimi zdolnościami trakcyjnymi, wysokimi współczynnikami dostępności, wydłużonymi okresami międzyprzeglądowymi, oraz wyjątkowym komfortem pracy maszynistów.

Jak mówi Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics:

„Współpraca w zakresie rozszerzania uprawnień maszynistów z tak uznanym, europejskim partnerem jak Akiem jest dla nas potwierdzeniem najwyższych standardów szkoleniowych i najwyższego poziomu kwalifikacji zawodowych naszych pracowników, zarówno tych szkolących jak i szkolonych. Cieszy, że nasi maszyniści – instruktorzy zyskają nową wiedzę w ramach specjalistycznego programu Bombardier Transportation, będą mieli dostęp do pojazdów z najwyższej półki taborowej Europy. Liczymy, że kolejnym kontraktem z Akiem będzie kontrakt na lokomotywy TRAXX”

Waldemar Czarnecki, Kierownik Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów:

„Ośrodek skupia kilkunastu wysokiej klasy  specjalistów  z  dziedzin  bezpieczeństwa,  eksploatacji  i utrzymania pojazdów kolejowych. Część z nich, na mocy podpisanego z Akiem porozumienia właśnie rozpoczyna w Kassel szkolenie, podczas którego specjaliści z firmy Bambardier Transportation zapoznają ich z wszystkimi tajemnicami tych nowoczesnych lokomotyw, by później przekazać je maszynistom polskich przewoźników, którzy zdecydują się na ich eksploatację. Rozszerzenie uprawnień zawartych w świadectwie maszynisty o nowy typ pojazdu kolejowego TRAXX DC3 będzie możliwe w Ośrodku Szkolenia i  Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na maszynistów CTL Logistics Sp. z o.o. do 31 grudnia 2023 roku”

– dodaje szef Ośrodka Szkoleniowego CTL.

Wprowadzając jako pionier nowoczesne lokomotywy typu TRAXX DC3 Alstom Transport na rynek Polski potwierdziliśmy niezaprzeczalne zaangażowanie Akiem w jego rozwój, w którym uczestniczymy niezmiennie od ośmiu lat. To dla naszej firmy kamień milowy w działalności Akiem na rynku kolejowym w Polsce, dlatego tym bardziej cieszymy się, iż CTL Logistics, który zarówno w Polsce, jak i w Niemczech jest bardzo ważnym klientem Akiem - już od ponad 10-ciu lat, został naszym partnerem w tym istotnym projekcie. Doceniamy wysoki poziom profesjonalizmu, elastyczność oraz niezaprzeczalne doświadczenie Ośrodka Szkoleniowego i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów CTL. Jesteśmy przekonani, iż klienci Akiem otrzymają szkolenie dla maszynistów na lokomotywy TRAXX DC3 na najwyższym profesjonalnym poziomie.”

– powiedziała Anna Puchałowicz Dyrektor ds. Sprzedaży Akiem na Europę Centralną.