Pandemie koronavirusu a celosvětová hospodářská krize způsobila, že podle údajů ÚŽD v 2020 bylo přepravených o 13,2 milionů tun nákladů méně než v 2019.

Przemysław Palonka, Člen Představenstva/Ředitel pro rozvoj Skupiny CTL: 2020 byl pokusem a současně i zkouškou, zda bude mít práce nad zlepšením řízení procesu prodeje, změna v přístupu k planování železničních přeprav a vytváření úzké spolupráce mezi našimi společnostmi z Německa, České republiky a Gdyni v obě krizy, předpokladán výsledek a Společnost projde tenhle rok téměř „suchou nohou“.  Pro mně je nejdůležitejší zkušenstí toho roku velmi dobrá týmová práce prodejního týmu a provozního týmu. Tohle byly dvě byznysové oblasti, které fungovali téměř bez dálkové práce, reagujíc průběžně na situaci, na změny ve funkci hraničních přechodů, v časových výrobních přestávkách u Zákazníků nebo nedostatku zaměstnanců v přístavech a jiných místech nakládky nebo vykládky zboží.

Podle údajů ÚŽD podíl CTL Logistics podle hmotnosti zboží v 2020 byl 3,55%, což je 6 místo v statistické kategorii. V 2019 byl podíl CTL Logistics také 3,55%, což znamená statistickou stabilitu v nestabilním 2020 roku. S přihlédnutím na přepravní prác byl podíl CTL v trhu 4,31% vs 3,95% v 2019, což znamená zlepšení a 5 místo v 2020 roku.

CTL Logistics přepravil v 2020 roku 7 886 milionů tun a přepravní práce byla 2 226 [milionů tuno-km]. Hmotnost přepravovaného zboží nebyla rovnoměrně rozložená v jednotlivých měsících, co se shoduje s obecnou situaci na trhu. Je viditelná růstová tendence přeprav po dobu 3 měsíců na začátku roku, lehké snižení hmotnosti v dubnu a květnu a dynamický růst od března 2020. CTL Logistics zaznamenal rekordní přepravy nákladů v červnu a červenci 2020. V dalších měsících CTL Logistics realizoval přepravy na stabilní úrovni (maximální odchylka hmotnosti měsíc do měsíce byla 8,3%). CTL Logistics provedl největší přepravní práce v březnu, v září a v prosinci 2020 a nejmenší v lednu a dubnu 2020. CTL Logistics měl nejdelší průměrní vzdálenosti v květnu a v září 2020.

Przemysław Palonka, Člen Představenstva, Ředitel pro rozvoj Skupiny CTL: V shrnutí roku 2020 je třeba povědět jedno - neominul nás pokles, avšak vzhledem k velikosti společnosti, možnosti plynulé adaptace k měnící se situaci, velkého portfolia Zákazníků jsme udrželi stabilní pozici na trhu. To, co nás odlišuje a je naší převahou je elasticita a rychlost rozhodování. Pokud se něco děje se skladem, je nutná rychlá analýza příčin a okamžité rozhodnutí, co udělat - takhle to u nás funguje. Osoby, které se zabírají sledováním přeprav mají větší možnosti samostatného rozhodování, proces rozhodování je krátký, nebo si uvědomujeme, že rychlé a správné rozhodnutí ovlivňuje realizaci této přepravy na nasledujících etapách.

Jsme přesvědčen, že aktuální obchodní oddělení je přízpůsobené nejen k potřebám externích zákazníků, ale i lépe se integruje s jinými odděleními společnosti, které se zúčastňují procesu řízení a realizace přeprav. Týmová práce, spokojenost zákazník a efektivnější využití zdrojů je našim účelem každý den.