V CTL Logistics nabízíme našim zákazníkům široký rozsah poskytovaných služeb společně s nejvyšším standardem obsluhy. Komplexnost našich služeb jsme vystavěli na hluboké znalosti potřeb firem ze segmentů: hutnického, ocelářského a trhu zpracování šrotu.

Naší převahou je schopnost poskytovat efektivní a promyšlená řešení, která implementujeme do realizace společně s našimi zákazníky a monitorujeme jejich průběh během celého logistického procesu.

Rozsah služeb realizovaných pro firmy z hutnického a ocelářského segmentu a trh s obchodováním se šrotem:

  • Železniční přeprava hutních polotovarů, ocelových výrobků, speciální přeprava kolejnic dlouhých od 18 po 120 m, štětovnic do 28 m, šrotu, přírodních surovin a také výrobků a zboží.
  • Logistická, spediční a celní obsluha v polských přístavech a na hraničních přechodech na východní hranici.
  • Přeshraniční přeprava Polsko – západní Evropa, Polsko – jižní Evropa.

Naše zkušenosti:

  • Služby „střižené na míru“ podle individuálních potřeb zákazníka.
  • Příprava a realizace služeb požadovaných v systému just in time.
  • Zkušenosti a vědomosti (know-how) s realizací přeshraniční přepravy v importu, exportu, tranzitu, také přes východní hranici Evropské unie.

Naše zvláštní zdroje a disponibilní kompetence:

  • Vozový park speciálních vozů – uzavřených plošin pro přepravu kolejnic dlouhých až 120 m, jejichž přepravu realizujeme v Polsku i zahraničí od roku 2014.
  • Speciální kolejový vozový park plošin typu Rbns určený k přepravě kmenoviny, ocelových výrobků (přířezy, výpalky, výkovky, tlusté plechy, profily, trubky apod.)
  • Profesionální a kompetentní obsluha zakázek poskytovaná kvalifikovaným a zkušeným týmem zaměstnanců.