V CTL Logistics nabízíme našim zákazníkům široký rozsah poskytovaných služeb společně s nejvyšším standardem obsluhy. Komplexnost našich služeb jsme vystavěli na hluboké znalosti potřeb firem ze segmentů kapalných paliv a chemikálií. Naší převahou je schopnost poskytovat efektivní a promyšlená řešení, která implementujeme do realizace společně s našimi zákazníky a monitorujeme jejich průběh během celého logistického procesu. Rozsah služeb realizovaných pro firmy ze segmentu kapalných paliv a chemikálií:
  • Železniční přeprava předmětů třídy 2 a 3 RID (plyny, petrochemické výrobky) a jiných, neklasifikovaných jako nebezpečné (např. melasa, řepkový olej, hnojiva a mnoho dalších), přeprava chemie v kapalném a pevném skupenství (např. methanol, ethanol, styren, kyseliny, amoniak a mnoho dalších).
  • Realizujeme tuzemskou i zahraniční přepravu (směry do Německa a jižní Evropy, také mimo hranice Evropské unie).
  • Disponujeme vlastním železničním vozovým parkem vozů typu cisterna (typ např. 406, 435, 437 a jiné) určených k přepravě paliv, kyselin a jiných chemických výrobků.
  • Máme vlastní překládací terminál pro překládání motorové nafty a methanolu v Medyce (Chałupki Medyckie).

Naše zkušenosti:

  • Příprava realizace pro obchodního partnera v souladu s nejvyššími standardy.
  • Příprava nestandardních transportů (např. nouzové nadměrné náklady cisteren a jiných vozů).
  • Dlouholeté zkušenosti a znalosti s realizací přepravy v importu, exportu a tranzitu.

Naše zvláštní zdroje a disponibilní kompetence:

  • Speciální těžké lokomotivy, jak elektrické, tak motorové pro každý druh přepravy (např. lokomotivy typu Dragon a BR).
  • Vysoká pružnost a podpora obchodních partnerů v realizaci nových projektů.
  • Monitorování železničních zásilek v systému 24/7.