Ve dnech 17.-19. května se konala III. edice konference „Doprava bez hranic - železniční hraniční přechody“, jejímž organizátorem byla nadace ProKolej.

Akce, stejně jako dvě předchozí edice, byla zaměřena na podnikatele z oblasti intermodální dopravy a zástupce specialistů zabývajících se přepravou nákladu. Hosty události byli představitelé vládní správy, správců železniční infrastruktury, pohraničních služeb, finančních institucí, železničních a obchodních organizací, specialisté v oblasti práva a regulací a logistici.

Mezi tématy se objevily otázky koordinace a spolupráce různých odvětví dopravy, zpřístupnění železničních spojení, rozvoje infrastruktury intermodální dopravy a posilování vazeb v hlavních dopravních koridorech. Kromě toho byla v rámci konference uspořádána také plavba po Přístavu Štětín, prezentace terminálů a překládací infrastruktury.

Skupinu CTL Logistics reprezentoval mimo jiné Łukasz Grzesło, prezident CTL Logistics s.r.o., který se účastnil shrnující debaty: Potenciál rozvoje západního koridoru Sever-Jih.

Łukasz Grzesło:

„Za námi je velmi zajímavá Konference a shrnující debata, ve které jsem měl potěšení hovořit o rozvoji západního koridoru Sever-Jih, spojujícího mořské přístavy v Štětíně, Świnoujściu a Policích se Slezskem, polsko-českou hranicí a dále směrem k Jadranu. Pro CTL Logistics Group je to jeden z nejdůležitějších obchodních tras. Naše vlaky každý den projíždějí touto trasou, doručují zboží odběratelům v Polsku, České republice, na Slovensku a dokonce i v tak vzdálených místech, jako jsou Balkán nebo Skandinávie (přeprava trajektem). Jezdíme na této trase čím dál více a rychleji. Naše zkušenosti ukazují, že právě na této trase můžeme účinně konkurovat silniční dopravě a rychlé spojení Baltského a Jaderského moře pro nákladní železnici se stalo skutečností."

Děkujeme nadaci ProKolej za pozvání. Byl to inspirující čas plný konkrétních nápadů. Věříme, že se setkáme za rok v stejně silné skupině.