Ve dnech 6.-8. září se konala II. edice konference „Intermodal in Poland: North and South“. Jako místo setkání o nejdůležitějších otázkách týkajících se intermodální dopravy a logistiky byl opět zvolen Štětín.

Sektor železniční dopravy v Polsku v posledních letech prošel významnou transformací, která zahrnovala změny směrů dopravy a typů přepravovaných nákladů. Velkou roli ve vývoji nákladní železnice, stejně jako v celém logistickém odvětví v naší zemi, hraje intermodální doprava a rostoucí význam polských baltských přístavů.

Během konference INTERMODAL IN POLAND NORTH-SOUTH proběhly debaty o roli námořních přístavů v intermodální dopravě v Polsku a EU, významu intermodální dopravy v procesu rozvoje udržitelné dopravy a vlivu makroekonomické a geopolitické situace na fungování dodavatelských řetězců. V diskusích se zúčastnili experti a podnikatelé z odvětví TSL, zástupci veřejné správy a představenstva přístavů, stejně jako organizace zapojené do fungování dodavatelských řetězců.

Podle Łukasze Grzesła, prezidenta CTL Logistcs s.r.o. a účastníka debaty „Význam námořních přístavů v intermodální dopravě v Polsku a EU“, konference byla na velmi vysoké úrovni, a přesné a důkladné otázky moderátorů, různé úhly pohledu podpořené praktickými znalostmi a zkušenostmi udělaly debatu opravdu zajímavou.

A jaké závěry plynu z debat pro železniční dopravce?

Łukasz Grzesło:

„Těší nás, že CTL Logistics Group správně předpověděla, že rychle poroste význam západního koridoru sever-jih, spojujícího přístavy ve Štětíně a Świnoujście se Slezskem a polsko-českou hranicí. Na krásnou a rychlou trasu podél Odry téměř každý den vyjíždějí vlaky CTL Logistics. Tento obchodní koridor ukazuje, že nákladní železnice může v Polsku účinně konkurovat silniční dopravě."

Děkujeme IntermodalNews.pl za pozvání a gratulujeme k výběru tématu konference, stejně jako za možnost studijní návštěvy v Přístavu Świnoujście. Uvidíme se za rok ve stínu majestátních Dźwigozaurů😊