Do finále se kvalifikoval transformační projekt, jehož výsledkem je digitalizace obchodních procesů, řízení nákladů a evoluce směrem k organizaci pracující v modelu data-driven.

Transformace ukázala, že inovace v železniční logistice přinášejí měřitelné výhody, které firma dosáhla díky digitalizaci a automatizaci podpůrných a logistických procesů. Klíčové cíle projektu byly zaměřeny na uspořádání a digitalizaci procesů, v rámci kterých byl implementován celý ekosystém řešení, včetně: integrovaného železničního informačního systému s vnějšími integracemi, elektronického oběhu dokumentů, systému business intelligence, mobilních zařízení pro terénní pracovníky, monitoringu vozového parku pomocí senzorů a řešení v oblasti komunikace s pracovníky.

Grzegorz Bogacki, předseda představenstva CTL Logistics:

„S obrovskou hrdostí a radostí jsme přijali informaci o nominaci na cenu DEA2023 v kategorii Strategická Digitální Perspektiva. Toto výjimečné ocenění je pro nás potvrzením, že naše angažovanost v rozvoji technologií a inovací v oblasti železniční dopravy nejen přinesla výsledky, ale také byla oceněna širším okruhem odborníků. Nepochybně jsme průkopníky, protože i když v osobní dopravě jde o obrovské investice, moderní vozový park a podporu na všech úrovních, trh nákladní železniční dopravy není ani tak dotován ani tak všeobecně uznáván. A stojí za zmínku, že po polských kolejích se měsíčně přepraví více než 20 milionů tun zboží pro každé odvětví průmyslu, de facto pro každého z nás."

Společnost, aby efektivně řídila dodávky a zdokonalovala se operativně, se před několika lety rozhodla pro digitální strategii. V dnešním světě, kde dynamický rozvoj technologií klade před všechny nové výzvy, se stává přijetí digitální perspektivy klíčovým prvkem úspěchu.

Adam Lach, ředitel IT:

„Klíčovou myšlenkou digitální transformace CTL bylo implementovat teleinformatická řešení umožňující rychlý přístup k operačním řídícím informacím, tak aby organizace mohla činit efektivní rozhodnutí. Díky tomu se nám podařilo nejen zefektivnit železniční operace, ale také nabídnout našim zákazníkům nové, efektivnější a spolehlivější logistické služby a zlepšit kvalitu zákaznického servisu."

Jak dodává předseda Bogacki:

„Jsme přesvědčeni, že digitalizace není jen nástrojem ke zlepšení procesů, ale také klíčem k vytváření nových možností. Díky tomu může naše firma směle hledět do budoucnosti, připravena na další výzvy a inovace, které nám umožní posílit naši pozici v odvětví železniční nákladní dopravy. Věřím, že budeme moci jednat ještě hbitěji a efektivněji.

Klíčové cíle projektu byly zaměřeny na organizaci a digitalizaci procesů a na zlepšení kvality zákaznického servisu, v rámci kterého byl implementován celý ekosystém řešení, včetně: integrovaného železničního informačního systému RailSoft s vnějšími integracemi (SEPE), elektronického oběhu dokumentů (systém Ascent), systému business intelligence (Qlik), mobilních zařízení pro terénní pracovníky, monitoringu vozového parku pomocí senzorů IoT a intranetového systému pro komunikaci s pracovníky.

Slavnostní předávání cen v soutěži Digital Excellence Awards 2023 se konalo 17. listopadu na závodišti Służewiec.

Monika Bogacka-Czerneńko, ředitelka nákupu skupiny CTL:

To byl opravdu vzrušující večer plný Digital Excellence. Účastnit se jako finalista bylo pro nás velkou ctí. Společně s Adamem Lachem – ředitelem IT jsme v posledních měsících propagovali projekt digitalizace naší společnosti a prezentovali jej před porotou soutěže. Být v takové společnosti, s takovými značkami, a především v kruhu mega profesionálů ze společnosti CIONET, bylo pro nás důvodem k hrdosti. Během diskusí s porotou jsme přesvědčovali, že zralost jednotlivých obchodních oblastí CTL výrazně vzrostla, do té míry, že se staly iniciátory dalších změn v IT systémech. Nyní obchodní pracovníci aktivně identifikují oblasti pro optimalizaci a automatizaci, což se stalo znakem rozpoznatelným pro inovační kulturu naší společnosti, která neustále usiluje o zdokonalování a adaptaci na dynamicky se měnící tržní podmínky."

Děkujeme a gratulujeme všem oceněným a oceněným!