Przedłużony certyfikat bezpieczeństwa (w części A) ważny jest do 09 lutego 2025 roku na obszarze całej Unii Europejskiej .

Wysoki poziom bezpieczeństwa jest priorytetem dla Spółki.Cel ten jest realizowany przez spełnianie wymaganych standardów bezpieczeństwa, monitoring, ocenę zagrożeń, podejmowanie środków profilaktycznych i szkolenia pracowników. Przedłużenie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Certyfikatu Bezpieczeństwa to gwarant naszych dalszych działań biznesowych których nieodłączny element stanowi dbałość o bezpieczeństwo – bez niego rozwój Spółki byłby niemożliwy – mówi Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu Grupy CTL Logistics.

CTL Logistics! Jedziemy dalej!