Uzyskana autoryzacja potwierdza spełnienie i dostosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zarządcy Infrastruktury CTL Maczki-Bór S.A. do aktualnie obowiązujących wymogów i przepisów prawnych krajowych oraz UE. Decyzja Prezesa UTK z 5 letnim terminem ważności do 16 kwietnia 2026 obejmuje zarządzanie liniami kolejowymi o znaczeniu miejscowym.

Poprzednia wydana była w styczniu 2016 roku z terminem obowiązywania mijającym z dniem 16 kwietnia 2021.

Sławomir Rzepecki, Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór S.A.:

otrzymanie Autoryzacji bezpieczeństwa na kolejne 5 lat zostało poprzedzone kilkumiesięczną pracą całego zespołu nad przygotowaniem, wdrożeniem i dostosowaniem dokumentacji do aktualnie obowiązujących wymogów i przepisów prawnych krajowych oraz UE w zakresie zarządzanej infrastruktury.
Wszystko to odbywało się w czasie pandemii i związanych z tym czasem pracy zdalnej, absencją chorobową pracowników czy spowodowaną ponadstandardową opieką nad dziećmi. To był trudny czas z którego wychodzimy z autoryzacją co jest miarą naszego profesjonalizmu, potencjału organizacyjnego i merytorycznego. Wydana przez Prezesa UTK decyzja jest dla CTL MB S.A. gwarancją bezpiecznego świadczenia wysokiej jakości usług udostępniania posiadanych linii kolejowych naszym Klientom teraz i w przyszłości. Szczególne podziękowania dla Łukasza Kostera czyli naszego Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem – Jego ogromne doświadczenie daje nam ogromny komfort pracy i pewność, że wszystko było, jest i będzie dopięte na ostatni guzik.

CTL Maczki-Bór S.A. posiada linie kolejowe w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Infrastruktura ta pozwala na komunikację kolejową z kopalniami węgla kamiennego, elektrowniami, hutami i innymi podmiotami przemysłowymi w regionie. Infrastruktura CTL Maczki-Bór S.A. posiada połączenia z torami innych zarządców kolejowych i właścicieli bocznic.