W Zarządzie ZNPK zastąpił Zygmunta Siarkiewicza, który w związku z przejściem na emeryturę złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W Zarządzie ZNPK pozostają Wojciech Jurkiewicz – Prezes Zarządu oraz Mirosław Szczelina – Członek Zarządu.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZNPK, które odbyło się 23 września w Warszawie rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu ZNPK złożył Zygmunt Siarkiewicz, który reprezentował CTL Logistics. Rezygnacja jest związana z przejściem na emeryturę. W związku z tym CTL Logistics zaproponował kandydaturę Andrzeja Pawłowskiego. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Zygmunt Siarkiewicz zgodził się kontynuować współpracę z ZNPK na rzecz poprawy warunków konkurencyjnych branży kolejowej. Będzie wspierał Zarząd ZNPK jako Ekspert, wykorzystując swoje bogate branżowe doświadczenie. 

Michał Litwin, Dyrektor Generalny ZNPK:

 Prezes Andrzej Pawłowski jest osobą niezwykle doświadczoną i szanowaną w branży. Fundamentalna znajomość kolei – zarówno od strony technicznej, jak i biznesowej - którą Prezes Pawłowski nabył zarówno w strukturach zarządcy infrastruktury, jak i po stronie przewoźników, a także koncyliacyjny i nakierowany na znajdowanie konstruktywnych, zbalansowanych rozwiązań styl pracy dodatkowo wzmocni ZNPK i przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania naszej branży.

Andrzej Pawłowski:

Bardzo dziękuję za wybór na stanowisko Członka Zarządu ZNPK. To odpowiedzialna i wymagająca rola bo tematów dużo, a każdy z nich wydaje się być ważniejszy od poprzedniego. W mojej opinii główne cele w ramach działań w ZNPK to walka z nieuczciwą konkurencją, dyskryminacją i monopolami na rynku przewozów kolejowych, obniżenie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, punkty ładunkowe i terminale kontenerowe najefektywniejsze dla klientów a także działania w celu maksymalizacji linii o długości 740 metrów i nacisku 22.5 tony. Bardzo istotna dla funkcjonowania biznesu podmiotów skupionych w ZNPK jest także nasza aktywność w celu uzyskania synergii w wykorzystywaniu technologii informatycznych i dzielenie się informacjami w celu optymalizacji kosztów działalności przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury oraz optymalizacji przewozów.